Bemutatkozás

A Szentendrei Konzervatív Esték Klub Hitvallása 

Tisztelt Klubtagok és leendő Klubtagok!

A Szentendrei Konzervatív Esték Klubot az elmúlt tíz év helyi tapasztalataiból kiindulva, a jelen hitvallásban kifejtett célok érdekében hoztuk létre.

A 2002-es választások után a magyar társadalom konzervatív-jobboldali részében óriási erők mozdultak meg, nemes szándékok születtek és magabiztos kezdeményezések indultak útjukra. Többek között ekkor bontakozott ki a polgári körök mozgalma, és szerveződtek különböző közösségi rendezvények. E pezsgés közepette indult el városunkban a Konzervatív Esték sorozat, amely a szentendrei konzervatív-jobboldali közönség egyik legfontosabb és legösztönzőbb társasági eseményévé vált.

Az évek múlásával azonban sok minden változott, a 2002-ben indult mozgalmak közül több elfáradt, vagy megszüntette működését. Mindezt szem előtt tartva mi, a Szentendrei Konzervatív Esték Klub szervezői azon fáradozunk, hogy a közelmúlt legszebb közéleti hagyományait, kivált a közügyek iránti széles társadalmi érdeklődést, a tevékeny társasági életet és a közös konzervatív-jobboldali világszemléleten alapuló folytonos eszmecseréket felélesszük és közösen életben tartsuk.

Célunk az, hogy a szentendrei konzervatív világnézetű értelmiség számára fórumot biztosítsunk egymás megismeréséhez, a folyamatos kapcsolattartáshoz, a legégetőbb társadalmi kérdések megismeréséhez és megvitatásához, valamint a minden korlátozástól mentes, értékelvű vélemény-nyilvánításhoz. E fórum létrehozásával arra törekszünk, hogy városunkban a konzervatív gondolkodás, a társadalmi felelősségvállalás és a közösségi-nemzeti elkötelezettség eszméi a jövőben is minél nagyobb teret nyerjenek, mert meggyőződésünk, hogy helyi és nemzeti közösségünk csak ezeknek az értékeknek az érvényre juttatásával erősödhet meg és válhat önfenntartóvá.

Hitvallásunk ennek megfelelően:

„Mi egy Közösség vagyunk, ami már önmagában sokaktól megkülönböztet bennünket. Olyan közösség, amely nem valami ellen, hanem valami mellett szerveződik. Egy olyan konzervatív, nemzeti, kulturális és keresztény alapjaiban azonos világszemléleten nyugszik, amely összeköt és baráttá tesz mindannyiunkat. Közösségben gondolkodunk, és együtt dolgozunk közösségünk biztonságáért és megerősítéséért.”

Összefogásunkhoz a klub-formát választottuk, mivel ez a lehető legkötetlenebb, mégis egyfajta szervezettséget tesz lehetővé. Így biztosíthatjuk a legjobban, hogy tudomást szerezzünk egymásról, hogy felelősséget vállaljunk és tegyünk egymásért és közösségünkért. A klubtagságon belül az információkat megosztjuk egymással, és olyan rendezvényeket tartunk, amelyek segítenek bennünket céljaink elérésében.

A klub tagjai közé várunk mindenkit, aki a fenti célokkal azonosulni tud. Reméljük, hogy klubunk a tagok által ajánlott és belépő barátok, ismerősök révén hamarosan valódi és komoly közösséggé válik Szentendrén.

a Szentendrei Konzervatív Esték Klub szervező csapata

%d blogger ezt szereti: