Felhívásunkra és korábbi beszámolóinkat látva újabb olvasóink jelezték, hogy nem olyan választ kaptak a kérdéseikre, amikre számítottak és hogy szívesen tennék közzé véleményüket ezzel kapcsolatban. Már csak azért is, mivel a kérdéseik mind a polgármesteri választási ígéretekben tett vállalásokra, rövid távú ígéretek betartására vonatkoztak. Soraikból kiolvasható a csalódottság, mellyel kénytelenek elkönyvelni, hogy az ígéretek nem valósultak meg és azok későbbi megvalósulására sem sok esély látszik a válaszokból. Így utólag az ígéretek csak blöffnek tűnnek, így azoknak többé túl sok hitelt nem érdemes adni.

Egyik olvasónk már arról is meglepetéssel értesült, hogy állítólag válaszoltak a városi honlapon a közmeghallgatásra feltett kérdéseire, mert ő semmilyen választ nem kapott, de a kapott válaszokkal nem volt megelégedve:

Kérdező első kérdése:

Mi valósult meg az Ábrányi-programban rövid távra vállalt 30. sz. intézkedésekből, különösen, hogy ingyenessé teszik a szentendrei közoktatásban tanulók és dolgozók számára a tömegközlekedést?

Polgármester válasza:

2022. januárjában Képviselő Testületi döntés várható, amelyben a szentendrei lakcímmel rendelkező tanulók és dolgozók számára a buszos tömegközlekedést a városon belül ingyenessé tesszük.

Kérdező viszontválasza:

Önök kifejezetten rövid távú intézkedésként vállalták a kérdésemben említett ingyenes utazást. Mivel bő két év után sem teljesítették, megtévesztették a választóikat, amit sajnálatosnak tartok. A válasza újabb megtévesztés, mert a 2022. januári képviselő-testületi ülés napirendjén sem szerepel ez az ügy.

Kérdező második kérdése:

Mi valósult meg az Ábrányi program 108. sz. rövid távú intézkedése keretében vállalt monitoring rendszerből: a levegő-, zaj-, pollenszennyezés- és hőmérsékletmérésből, hol láthatók ennek eredményei, hol követhető nyomon a város fő gyűjtőútjainak éppen aktuális forgalmi helyzete? (Úgy tudom a PMKH mérést végez a Rózsa közben.)

Polgármester válasza:

A HÉV felújítása kapcsán a Rózsa utcai övezetnél zajvédő fal építését írtuk elő, amelyet a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) tervei közé felvett. Hosszútávú együttműködési megállapodást kötöttünk a Szent István Egyetem Tájépítész és Település Fejlesztési Kar – Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékével a szentendrei közterületek felmérésére. A 11-es út és a város fő gyűjtő útjainak felújításához kapcsolódóan a hely adottságait figyelembe véve zaj és por csökkentő növények illetve tájépítészeti műtárgyak kerülnek kialakításra. A mérőműszerek telepítésének folyamatát még nem indítottuk el.

Kérdező viszontválasza:

Válaszának első két mondatával nem a kérdésemre válaszolt. A harmadik mondatból pedig az derült ki, hogy ezzel a kifejezetten rövid távú vállalással is megtévesztették a választóikat, mert bő két év alatt sem tettek semmit a megvalósítás érdekében.


Másik levélküldőnk a ciklus egyik legnagyobb botrányára is rákérdezett, a nyilvánvaló törvényszegésre, a Hernádi képviselő asszony által elkövetett arcátlan plagizálásra. Ezt a törvénytelenséget a polgármester azóta is mentegeti, osztozva a jogtiprás súlyos erkölcsi felelősségében a képviselőjével. Olvasónk véleménye az általa feltett kérdéseire kapott válaszokról alább olvashatóak:

1. kérdés: Hol ismerhető meg az Ábrányi-program 109. sz. rövid távú vállalása szerint elkészült alkalmazkodási stratégia? Hogyan vonták be ennek elkészítésébe a lakosságot? Hernádi Krisztina plagizálási botrányának lett e valamilyen jogi/személyi következménye?

Polgármester válasza: A Klímastratégiához illeszkedően a városrészi közösségi tervezés folyamatából számos javaslat érkezett. A Klímastratégiához szorosan kapcsolódó első intézkedés a “European City Facility “Városok a városokért” – Fenntartható energetikai beruházások ösztönzése Óbuda-Békásmegyer, Újpest és Szentendre területén” címmel elnyert energetikai fejlesztéseket előkészítő pályázat keretében a Püspökmajor lakótelep fűtését és melegvíz ellátását biztosító rendszer, valamint a Városi Szolgáltató épületére helyezett napelem rendszer, továbbá egy napelempark tervezése valósul meg 2022-ben.

Hernádi Krisztina nem plagizált.

Kérdező értékelése, viszontválasza: A kérdésem első mondata az alkalmazkodási stratégia megismerhetőségére vonatkozott, amire nem kaptam választ, helyette sok minden más szerepelt polgármester úr válaszában, amit a hétköznapi életben mellébeszélésnek szoktunk nevezni. Ebből arra következtetek, hogy az alkalmazkodási stratégia el sem készült, annak elkészítésébe be sem vonhatták a lakosságot, vagyis ezen rövid távú ígéreteik nem teljesültek, pedig ciklusukból már több mint két év eltelt. Mondjuk ki nyíltan, hogy ez a választópolgárok félrevezetése.

Az, hogy Hernádi Krisztina nem plagizált, egyszerűen nem igaz. Hernádi Krisztina forrásmegjelölés nélkül használta fel más szerzők munkáját, ezt pedig plágiumnak nevezik. Válaszából arra következtetek, hogy a nyilvánvaló plágiumnak nem is volt jogi/személyi következménye.

2. kérdés: Az Ábrányi-program 111. sz. rövid távú vállalásának megfelelően, hogyan helyezték előtérbe a környezeti nevelést, hogyan segítették a pedagógusokat, hogy a környezeti nevelés során kézzelfogható élményt tudjanak nyújtani a szentendrei diákok számára: Külön kérném kiemelni Hernádi Krisztina ügyét!

Polgármester válasza: Ezzel még adósak vagyunk, de biztosak vagyunk abban, hogy Szentendre épített és természeti adottságaira épülő környezeti nevelési együttműködéseket tudunk a jövőben kialakítani az iskolákkal és a diákokkal.

Kérdező értékelése, viszontválasza: Az előző kérdés és válasz alapján polgármester úrnak úgy kellett volna fogalmaznia, hogy „ezzel IS még adósak vagyunk”. Vagyis több mint két év alatt ebből a rövid távú vállalásból sem valósítottak meg semmit, ezzel is becsapták választóikat. Hernádi Krisztina ezen a területen sem próbálta meg jóvá tenni plagizálási ügyét.


Végül felhívásunkra harmadik levélírónk kérdéseit és viszontválaszát mutatjuk be, akit felháborítanak a kapott válaszok, és újabb kérdéseket tenne fel polgármester úrnak:

1. kérdés: Az Ábrányi-program 32. sz. rövid távú vállalása volt városi elektromos kisbuszok beállítása, amelyek általános menetrenddel és egyedi hívással is működnek. Hol járnak ezek a buszok?

Polgármester válasza: Most lettek elérhetők azok a pályázatok, amelyekben a közösségi szolgáltatók tudnak elektromos kisbuszokat beszerezni. Erről egyeztettem Fónagy János úrral, a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkárával, aki a Volánt felügyeli, és aki arról tájékoztatott, hogy a Volán pályázik ilyen buszokra. Bízunk benne, hogy ezek a buszok Szentendrén is hamarosan megjelennek.

Kérdező értékelése, véleménye: Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a kampány ígéret megvalósíthatósági vizsgálat nélkül került rögzítésre megtévesztve a polgárokat, hiszen pályázattól függetlenül is lett volna lehetőség az intézkedések indítására. Bízni a jó időjárásban kell, itt cselekedni kellett volna időben véleményem szerint.

2. kérdés: Hogyan áll az Ábrányi-program 33. sz. rövid távú vállalása, a városi iskolabusz rendszer kidolgozása?

Polgármester válasza: Egyeztettünk a Váci Tankerülettel, hamarosan a lakosságot is tájékoztatjuk, és felmérjük az igényeket. A szentendrei iskolabusz rendszer tervezése folyamatban van.

Kérdező értékelése, véleménye: Ezek szerint több mint két év alatt az igényfelmérésig sem jutottak el. Felelőtlen és megtévesztő rövid távú intézkedésként szavazatszerzés céljából ígérni olyan változást, ami a lakosság számára kiemelten fontos lehet.

3. kérdés: Mi valósult meg az Ábrányi-programban rövid távra vállalt 34. sz. intézkedésekből, hogyan oldották meg a Skanzen biztonságos gyalogos és kerékpáros megközelítését?

Polgármester válasza: Egyeztettem Cseri Miklóssal a Skanzen főigazgatójával is közös pályázat benyújtásáról, kiemelten a Skanzen területén hamarosan megépülő Erdélyi tájegység biztonságos megközelítéséhez kapcsolódóan.

Kérdező értékelése, véleménye: Sajnálattal veszem tudomásul, hogy egy újabb a helyiek számára fontos problémakörre ígértek felelőtlenül megoldást rövid távú intézkedésként, amivel kapcsolatban a válasz szerint ugyancsak nincs megoldási javaslatuk, folyamatban lévő intézkedés.

4. kérdés: Az Ábrányi-program 49. sz. rövid távú vállalása alapján hány településfejlesztési szerződést kötöttek, és mennyi úthasználati hozzájárulást szedtek be a külön útalapba? 

Polgármester válasza: Már egy ilyen településfejlesztési szerződést kötöttünk 40 mFt értékben a Katolikus Óvoda építése kapcsán. Ennek keretében a Fürj utca továbbépítése, járda és parkoló kialakítása történik meg az óvoda környékén.

Kérdező értékelése, véleménye: A válasz alapján sajnos egy újabb hangzatos választási ígéretként kategorizálom a témát. Meggyőző rövid távú intézkedésként a keretrendszer és a jogi háttér kialakítása, az apparátus felállítása, a felelősségi körök és feladatok definiálása és egy ütemterv készítése értelmezhető számomra.