Újabb olvasónk levelét közöljük, melyben az önkormányzat közmeghallgatására feltett kérdéseire kapott válaszokat értékeli sommásan. M.I. monogramú olvasónknak a polgármester felé írt levele így hangzott:

Tisztelt Polgármester úr! 

Kérem, hogy az alábbi kérdésekre a november 24-i közmeghallgatásra hivatkozva szíveskedjék konkrét válaszokat adni.  A felsorolt kérdések az önök választási programjában (Ábrányi Emil program) felsorolt rövid távú vállalásokat érintik, s mivel mandátumuk már több, mint két éves időszakra tekint vissza, a megjelölt időtáv releváns.

M.I. 1. kérdése:

Az Ábrányi-program 42. pontja így szól: Mivel Szentendre infrastruktúrája nem tartott lépést az elmúlt évtizedek lakosságszám-növekedésével, ezért lassítani szükséges a lakosságszám-növekedést, ameddig az infrastruktúrát nem újítjuk fel és bővítjük. Hol található ez a szabályzat? 

Polgármester válasza:

Teljesen egyetértek a felháborodásával, az önkormányzatiság megcsúfolása, hogy az önkormányzatoktól elvették az építés hatósági jogkört. és lényegében kiüresítették a főépítészi hatáskört. A Magyar Önkormányzati Szövetséggel együttműködve mindent elkövetek hogy visszaszerezzük azt az alapvető jogunkat, hogy mi szentendreiek dönthessük el, hogy mi és hogyan épülhet városunkban. A jelenlegi jogszabályi keretek között az alábbiakat tettük: (1) módosítottuk Szentendre Építési Szabályzatát, (2) változtatási tilalmat rendeltünk el. A változtatási tilalom hatályba lépését a COVID járványra való hivatkozással a Kormány nem engedi teljesen életbe léptetni. A jelenlegi jogi környezet és a jelenlegi szabályozás szerint szerzett jognak minősül a jelenlegi építési szabályok maximális kihasználása, ennek következtében, ha ma életbe tudnánk léptetni a szigorúbb építési szabályzatot, akkor a bírói gyakorlat szerint 7 év türelmi időt kell biztosítanunk a telek tulajdonosoknak és építkezőknek. A Magyar Önkormányzati Szövetséggel együttműködve ennek a jogi környezetnek a megváltoztatását indítványozzuk, azzal a céllal, hogy az önkormányzatoknak legyen lehetősége kártalanítás nélkül szigorúbb építési szabályokat bevezetni legalább addig, amíg a már szentendrén élők alapvető igényeit (pl. ivóvíz, csatorna, út, járda, gyermekintézmények, egészségügyi ellátás, szociális ellátás) nem tudjuk kielégíteni.

M.I. 2. kérdése:

A program 45. pontja így hangzik: Új, külön eljárásrendet dolgozunk ki a városrészekre, melynek célja, hogy az egyes városrészekben csak annak a történetével, kultúrájával, hagyományaival, hangulatával és épített környezetével összeegyeztethető épületek épülhessenek. A jelenlegi arculati kézikönyvet kibővítve eljárásrenddé fejlesztjük. Ezzel kapcsolatban, hogy hogy nem tapasztalható semmilyen aktivitás? A 90.pont az alábbiakat ígéri: Ösztönözzük a kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastrukturális beruházásokat. Mikor, hol, hogyan? 

Polgármester válasza:

A korábban elnyert, városon belüli kerékpárút hálózat fejlesztésére kapott támogatást lehetőség szerint betervezzük a 2022-as költségvetésbe, annak ellenére, hogy a Kormányzat újra elvonta az iparűzési adó (IPA) 50%-át.

M.I. 3. kérdése:

93. pont: A kulturális turizmus fejlődéséhez hiányzik a megfelelő mennyiségű hotelkapacitás, ezért ösztönözzük az ilyen jellegű beruházásokat. Milyen ösztönző lépéseket tettek ennek érdekében, s ezáltal, hogy növekedett a hotelkapacitás? 

Polgármester válasza:

Támogattuk és segítettük a Rózsaszín-ház hotellé alakítását és a beruházás elindítását, továbbá jeleztük, több befektetőnek és állami szereplőnek a lehetséges hotel fejlesztési helyszíneket. Az önkormányzat saját hatáskörben is növelte a szálláskapacitást azáltal, hogy a városi vendégházat az önkormányzati TDM fennhatósága alá helyeztük és üzleti alapon tettük hozzáférhetővé.

M.I. olvasónk viszontválasza már nem kérdésenként, hanem sommásan tükrözi a kérdező véleményét:

Tisztelt Polgármester úr!

Először is leszögezném, hogy közmeghallgatás alkalmából feltett kérdéseimre nem tájékoztatást kértem – azon alaposabban túl vagyok, mint gondolná – hanem konkrét válaszokat rövid távú (hangsúlyozom: rövid távú!) vállalásaival kapcsolatban. Gondolom, mandátumának 40% lejártával megengedhető, hogy az eltelt két évbe beleférjenek a rövid távú vállalások.

Ehelyett mit kaptam?

Mint a kérdezők legtöbbje: méretes csúsztatásokat, terelést, félrebeszélést, másra mutogatást, s a konkrét válaszok elkerülését.

Mondjuk még így is jobban jártam, mint némely más kérdező, hisz több esetben fent említett tárháza hazugságokkal is meg lett fűszerezve. De ezt többször már a médiában is tapasztalhattam, nem újdonság.

Leírtak okán jelzem, hogy a következő közmeghallgatásig a rendelkezésemre álló összes legitim eszközzel működésének említett negatívumait minden lehetséges irányba továbbítom. Városunk érdekében boldogan tenném ezt a pozitívumokkal is, ugyanakkor be kell látnom, a lista szinte üres.

Bízom benne, hogy mérlegeli fentieket, s Szentendre – szükségszerű – megújulása, újbóli felemelkedése érdekében levonja a konzekvenciákat, melyről talán a következő közmeghallgatáskor lesz alkalma beszámolni.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.