Köszönjük a hozzánk eljuttatott újabb észrevételeket, és természetesen szívesen fogadunk továbbiakat is!

A novemberi közmeghallgatás kapcsán megjelent korábbi írásunkban két kérdező számolt be csalódottságáról, melyet a kérdéseikre kapott kitérő polgármesteri válaszok okoztak. Hiszen abban bíztak, hogy érdemi információkhoz fognak hozzájutni, már csak azért is, mivel polgármesteri ígéretek betartása felől érdeklődtek.

Ahogy jeleztük, szívesen helyt adunk más észrevételeknek is, így most A. Á. kérdésekre kapott véleményét mutatjuk be:

A.Á. első kérdése a polgármesteri program 87. pontjára vonatkozott, mely így szól: Kidolgozzuk a Pap-sziget rekreációs célú használatának koncepcióját.
A kérdés ezzel kapcsolatban: Mi valósult meg ebből a vállat intézkedésből? Kik, mikor, milyen szervezet(ek) dolgozták ki a koncepciót? A kidolgozott koncepciót hol tették közre, hol lehet megtekinteni?
Polgármesteri válasz:
A Pap-sziget fejlesztéséről az előző önkormányzatok több tervet készítettek. Volt már a területre vonatkozó szálloda beruházási terv, apartman házak terve, vízilabda akadémia terve is. Az új önkormányzat az Ábrányi Emil Programnak megfelelően nem támogat ilyen fejlesztéseket, hanem a Pap-sziget ökológiai arculatához illeszkedően szabadtéri, sport és rekreációs terület kialakítását támogatja. Ennek első lépése, hogy a Magyar Kajak és Kenu Szövetséggel hosszú távú együttműködési megállapodást kötöttünk, hogy jelentős fejlesztések indulhassanak el. Ennek keretében a szentendrei kajak és kenu vízi-bázis felújítása már el is kezdődött. A Magyar Kajak és Kenu Szövetséggel együtt támogatjuk, hogy a szentendrei vízi élet megújuljon, és mind az iskolai, mind a sport, mind a szabadidős vízi lehetőségek fejlődhessenek. Ennek másik példája, hogy megépült a városi csónakház ami a szabadidős tevékenységeket segíti. A Pap-sziget fejlesztésénél figyelembe vesszük a tulajdonviszonyokat, hiszen vannak magántulajdonok is. A legmeghatározóbb a mindannyiunk által ismert kemping, amit a tulajdonos jelenleg 2 mrd Ft-ért árul. Bízom benne, hogy az új tulajdonossal együttműködve, olyan fejlesztéseket tudunk elindítani, amik lehetővé teszik a további szabadidős és sport tevékenységeket. A tervezés folyamatába bevonjuk a Szentendrei Horgász Egyesületet is. Természetesen nem csak a Pap-szigetet látjuk önmagában, hanem a Derecske városrészt is. Ehhez kapcsolódóan indult el a Pap-szigeti híddal szembeni bolt tulajdonosokkal az egyeztetés a terület használatról és rendezéséről.
A.Á. viszontválasza:
A kérdés a rövid távra vállalt koncepció elkészítésére, megismerhetőségére vonatkozott; erre sajnos a tájékoztatás nem válaszolt. Helyette viszont beszámolt olyan intézkedésekről, amelyekre nem vonatkozott a kérdés. Ezek szerint 2 év alatt egyetlen sor sem készült el a koncepcióból, azonban amint a válaszból – kérdezés nélkül is kiderült – a lakossággal egyeztetett koncepció nélkül kezdtek hozzá az intézkedésekhez (pedig az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program szerint: „ A helyi lakosságot érintő döntésekbe minden érintett lakost és lakóközösséget bevonunk. Közösen végigbeszéljük a problémát, bemutatjuk és kidolgozzuk a javasolt megoldást,……. bevonjuk az érintetteket a döntésekbe.” (Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program Szemléletváltást hozunk 6. oldal 7.)

A kérdés megválaszolatlan és aktuális maradt: Mikorra fog elkészülni a rövid távra vállalt koncepció?

A.Á. második kérdése a polgármesteri program 89. pontjára vonatkozott, mely így szól: Kiemelt figyelmet fordítunk a rekreációs-szabadidős, erdei turizmusra építő vállalkozásokra, kiaknázva Szentendre adottságait. Olyan jogi, intézményi környezetet alakítunk ki, amely segíti az erdei táborok, turistaszállók, pihenő pontok, lovardák, tanösvények és lombkorona ösvények létesítését és működtetését.
A kérdés: Hol tart az intézményi, jogi hattér kialakítása annak érdekébe, hogy segítse az erdei táborok, turistaszállók, pihenő pontok, lovardák, tanösvények és lombkorona ösvények létesítését és működtetését. Ezek a jogi, intézményi környezet kialakítására tett lépéseket hol lehet megtalálni.Mi valósult meg ebből a vállat intézkedésből? Kik, mikor, milyen szervezet(ek) dolgozták ki a koncepciót? A kidolgozott koncepciót hol tették közre, hol lehet megtekinteni?
Polgármesteri válasz:
Egyeztetést folytattunk a volt Izbégi Park-Tábor vonatkozásában a Magyar Cserkészszövetség képviselőivel. A tervezés folyamata sajnos megakadt, mivel túlságosan nagy beruházást képzeltek el. Ennek a területnek a fejlesztése továbbra is célunk, keressük a partnereket és a pályázati lehetőségeket. Támogattuk a Dömörkapui turisztikai fejlesztést. a Pilis Parkerdővel együttműködve továbbra is támogatjuk a turisztikai fejlesztéseket, következő ilyen fejlesztés a Lajos.forrási turistaház lesz.
A.Á. viszontválasza:
2 év alatt semmi eredményt nem tudtak felmutatni a rövid távra vállalt jogi környezet kialakításában. Ez nem egy gondos és felelős városvezetés tájékoztatása. Mikorra vállalják a rövid távú ígéretük teljesítését? Az elküldött tájékoztatásból azonnal adódik pár kérdés. Mit jelent az, hogy támogattak illetve támogatnak (turisztikai) fejlesztéseket? Anyagilag támogattak/támogatnak? (Ha igen, akkor mennyivel támogattak/támogatnak?) Vagy természetben támogattak/támogatnak? Ha igen, mivel támogattak/támogatnak? Vagy csak „szurkolnak” nekik?

A.Á. harmadik kérdése a polgármesteri program 91. pontjára vonatkozott, mely így szól: Újratervezzük a volt Park Tábor területét, és felélesztjük az eltűnt patak ösvényének rendszerét.
A kérdés: Mi valósult meg ebben a pontban vállat intézkedésből? Ki(k), milyen szervezet(ek), mikor tervezték újjá a Park Tábor területét? Az újratervezés dokumentumait mikor, hol tették nyilvánossá/közzé?
Polgármesteri válasz:
Egyeztetést folytattunk a volt Izbégi Park-Tábor ügyében a Magyar Cserkészszövetség képviselőivel. A tervezés folyamata sajnos megakadt, mivel túlságosan nagy beruházást képzeltek el.
A.Á. viszontválasza:
2 év alatt csak egy megakadt egyeztetést tudnak felmutatni a rövid távra vállalt intézkedéseik megvalósításában. Ez a tájékoztatás is soványka maradt. Nem egy dinamikus városvezető képe húzódik meg a tájékoztatás mögött. Nem gondolják, hogy ez a választóik megtévesztése? És most mikorra vállalják a rövid távú ígéreteik teljesítését?

A.Á. egy általános negyedik kérdést is feltett:
Megkérdezem, hogy a programban szereplő „rövidtávú intézkedések” jelzős szerkezetben a „rövidtávú” pontosan mit jelent, milyen időtartamot foglal magában? A 2019-től 2024-ig terjedő polgármesteri megbízatásának melyik időszakáig terjed az szakasz, amelyben ezeket a rövidtávú intézkedéseket megvalósítja (vagy legalább elkezdi)?
Polgármesteri válasz:
Az Ábrányi Emil Program végrehajtásakor figyelembe vesszük a város anyagi lehetőségeit és természetesen figyelembe vesszük a feladatok fontosságát és sürgősségét is. Az  Ábrányi Emil Program támaszkodik a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Programra, amiben szintén – ahogy azt az élet hozta – változott a megvalósítás sorrendje. Az Ábrányi Emil Program végrehajtása mindannyiunk közös célja.
A.Á. viszontválasza:
Ez vicc ugye, kedves Polgármester úr. Egy magyar anyanyelvűnek könnyedén fel kell fognia, hogy itt a válaszban időtartamot kell megadni (pl. egy év, tíz hónap, polgármesteri ciklusom első két éve stb.) Itt sem a kérdésre válaszolt, hanem mellébeszélt, mellétájékoztatott. Az Ábrányi Emil (választási) program „megalkotásakor” az ígérgetéseknél miért nem vették figyelembe a város reálisan feltételezhető anyagi lehetőségeit? Miért ígérgettek ilyen felelőtlenül? Nem gondolja, hogy ilyen ígérgetésekkel megtévesztette/megtévesztették a város lakóit, a választókat?

A.Á. összegzésként csalódottságának ad hangot a válaszok és hát a mögötte felsejlő el nem végzett munkával kapcsolatban:

Számomra a legmegdöbbentőbb, hogy egy olyan egyszerű kérdésre sem ad világos választ a polgármester, hogy milyen időtartamot foglal magában a „rövidtávú” program. Önkéntelenül adódik a következtetés: ha egy egyszerű kérdésre sem képes világos választ adni polgármesterünk, akkor, hogyan, miért várható el, hogy összetettebb problémákat, feladatokat is megoldjon.

A tájékoztatások csúztatások, félrebeszélések, a konkrét válaszok elkerülésének gyűjteménye. Úgy tesznek, mintha csinálnának/csináltak volna valamit. A semmittevés űzik olyan fokon, hogy az már-már lázas tevékenységnek tűnik.

Sajnálatosnak tartom, hogy két év után – gyakorlatilag – még hozzá sem kezdtek az ígéretük teljesítéséhez. Miért ígérgetnek össze-vissza, miért tesznek közzé olyan programot, melyet nem tudnak teljesíteni? Nem akarok túlságosan messzemenő következtetéseket levonni a tájékoztatásából, azonban azt kijelenthetem, hogy a közzétett (választási) programmal megtévesztették a városlakókat, a választókat. A kérdés ugyanakkor megmaradt: Mikorra várható, hogy teljesül – legalább a rövidtávú – a vállalásuk?

A közmeghallgatásról szóló beszámolóban bárki visszaolvashatja, hogy a polgármesteri ígéretek kapcsán 2 év munka után valóban csak ezek az elkenő válaszok érkeztek a polgármestertől: https://szentendre.hu/a-2021-november-24-i-kozmeghallgatasra-irasban-erkezett-kerdesek-es-a-valaszok/

Hisz a valódi választ már egyre többen sejtik: Az ígéreteknek nem sok alapjuk volt és ezért azok beváltására is nagyrészt hiába vár a város lakossága.