Köszönjük azoknak, akik felhívásunkra jelentkezve megírták véleményüket a közmeghallgatás kapcsán!

Novemberben volt a covid óta megtartott első közmeghallgatás, de a közmeghallgatás műfaji sajátosságából fakad, hogy azon ugyan a lakosság bármit kérdezhetett és arra választ is kapott, de hogy milyen választ kapott, az már csak a városvezetésen múlt, és annak értékelésére, viszontválaszra már nem volt módja a kérdezőnek. Eddig.

A novemberi közmeghallgatásra is sok kérdés került benyújtásra és azok a város honlapján a polgármester és kabinetfőnöke által megválaszolásra is kerültek (közmeghallgatás kérdések és válaszok), mi pedig azzal a felhívással fordultunk a nyilvánosság felé, hogy írják meg nekünk a kérdezők, ha kívánják, hogy kielégítő válaszokat kaptak-e a közmeghallgatáson, illetve miben éreznek hiányosságot azokkal kapcsolatban?

Az első kérdező, aki megküldte a kérdéseire kapott válaszok értékelését T.I. monogramot visel és az alábbiakban az ő viszontválaszait olvashatják:

T.I. első kérdése:

Hol telepítettek eddig ivókutat és ivócsapokat, összesen hányat, és hol látható az ezeket jelölő naprakész térkép?

Polgármesteri válasz:

A Városrészi Költségvetés 2021 program kapcsán a Püspökmajor lakótelepen 3 db ivókút került tervezésre, a kivitelezés folyamatban van. Az Ivókutak katasztere elérhető a város honlapjáról: menü >> városinfó >> térinformatika >>térképek >> lakossági információk >> ivokut_kataszter

T.I. viszontválasza:

Önök rövid távú intézkedésként vállalták, hogy ivókutakat és ivócsapokat telepítenek. Azzal, hogy bő két év után sincs még telepítve egyetlen új ivókút és ivócsap sem, véleményem szerint megtévesztették a választóikat, amit sajnálatosnak tartok.

T.I. második kérdése:

Hol láthatók nyilvánosan a pályázatok, beruházások és a közbeszerzések teljes dokumentációi?

Polgármesteri válasz:

Az anyagok a törvényi elvárásoknak megfelelően elérhetők a város honlapján: menü >> városháza >> hivatali közérdekű adatok >> III. gazdálkodási adatok vagy V. egyedi közzétételi lista alatt további bontásban.

T.I. viszontválasza:

A kérdésem az „Üvegváros” elképzelésükhöz kapcsolódó rövid távú ígéretükre vonatkozott. Az Ön által megjelölt helyen a támogatások között az utolsó bejegyzés 2018-as, tehát az előző városvezetés bejegyzése. Azóta számos támogatást kapott a város. A közbeszerzések között az utolsó bejegyzés ugyancsak az előző városvezetésé: 2019-es. Azóta több közbeszerzése is volt a városnak. Beruházások dokumentációját egyáltalán nem találtam a megjelölt helyeken. Ezek szerint nemcsak nem tartották be a rövid távú ígéretüket, hanem valótlan tájékoztatást adtak kérdésemre válaszul, ráadásul törvényt is sértenek, mivel Ön hivatkozott arra, hogy törvényi elvárás lenne ezen adatok nyilvánossá tétele. Mikorra fogják teljesíteni rövid távú ígéretüket, és megfelelni a törvényi elvárásoknak? Miért adtak valótlan választ kérdésemre?

T.I. harmadik kérdése:

Hol hozzáférhetőek a nyilvánossá tett anyagok adatbázisba rendezve, címkékkel (tag) ellátva, és hogyan kereshetők ezek iktatószám, projektnév, kulcsszavak vagy ügygazda és felelős mentén?

Polgármesteri válasz:

Az igényelt funkciók kialakítása további fejlesztéseket igényel.

T.I. viszontválasza:

Önök rövid távú intézkedésként vállalták, hogy a nyilvánossá tett anyagok adatbázisba rendezve, címkékkel (tag) ellátva hozzáférhetőek, és iktatószám, projektnév, kulcsszavak vagy ügygazda és felelős mentén kereshetőek lesznek. Sajnálatosnak tartom, hogy bő két év után még hozzá sem kezdtek az ígéretük teljesítéséhez. Véleményem szerint ezzel megtévesztették a választóikat. Mikorra várhatjuk, hogy teljesül a vállalásuk?


Egy másik levélíró is elküldte az észrevételeit az általa feltett kérdésekre adott polgármesteri válaszokkal kapcsolatban, azokat szintén szívesen tesszük közzé az alábbiakban:

K.P. első kérdése:

Ábrányi Emil program 46. számú rövidtávú programpontja szerinti választási ígéret a következő volt: A városképet markánsan meghatározó közterületek arculatát és a zöldterületeket példamutató módon szabályozzuk. A városrészi eljárás keretén belül az egyes utcákra is hozunk zöldterületi szabályozást. Szentendre arculatának ápolása önkormányzati feladat. Kérdés: mely utcákra készült zöldterületi szabályozás? 

Polgármesteri válasz:

A készülő új, Szentendre Építési Szabályzat a jelenlegi jogi keretek között a városrészek arculatát szabályozza. Zöld területi szabályozás készült a fő gyűjtő utakra pl. a Kálvária út tekintetében, Mint bizonyára észlelte, ennek kialakítása elkezdődött, sőt egyes szakaszai megvalósultak.

K.P. viszontválasza:

A kérdésre adott választ nem fogadom el! Több mint két év telt el az Ábrányi terv bemutatása óta. Azóta a Kálvária út 100 m-es szakasza elkészült mínusz 2-3 fokban, mi lesz tavasszal majd kiderül. Ellenben a kérdés arra vonatkozott, mely utcákra készült zöldterületi szabályozás?  Erre semmilyen választ nem kaptam! Nincs terv? Elfogadhatatlan válasz!

K.P. második kérdése:

Ábrányi Emil program 92. számú rövidtávú programpontja szerinti választási ígéret a következő volt: Gyerekbaráttá formáljuk Szentendrét: járdákat építünk, figyelünk útjaink állapotára, biztonságos tereket alakítunk ki. Szentendre valóban járható lesz babakocsival, kerekesszékkel, „gyermekjárművekkel”.

Kérdés: Hány méter járdát formáltak gyermekbaráttá, hány négyzetméter biztonságos teret alakítottak ki, valóban járható-e már Szentendre babakocsival, kerekesszékkel, “gyermekjárművekkel”? Melyek ezek a közterületek?

Polgármesteri válasz:

A programnak ezt a részét még nem tudtuk elindítani, de továbbra is célunk ennek a programnak a végrehajtása is a város anyagi teherbíró képességének figyelembevételével.

K.P. viszontválasza:

Nesze semmi fogd meg jól! Örökké hivatkoznak miért nem tudnak valamit megcselekedni az Ábrányi program rövidtávú vállalásából. Akkor miért kampányoltak vele, ha képtelenek annyit megtenni 27 hónap alatt, hogy felmérjék mely közterületeket kéne átalakítani? A válasz szerint el sem kezdtek gondolkodni rajta! Nincs terv? Elfogadhatatlan válasz!

K.P. harmadik kérdése:

Ábrányi Emil program 134. számú rövidtávú programpontja szerinti választási ígéret a következő volt: A képviselők, alpolgármesterek és polgármester vagyonnyilatkozatai visszamenőleg is elérhetők lesznek. A vagyonnyilatkozat-tételt kiterjesztjük a városi intézményvezetőkre is.

Kérdés: Megtörtént e a vagyonnyilatkozatok közzé tétele, és ha igen hol érhetők el az intézményvezetők vagyonnyilatkozatai?

Polgármesteri válasz:

Az önkormányzati rendeletet módosítjuk, a képviselők, az alpolgármesterek és a polgármester vagyonnyilatkozatai visszamenőleg is elérhetők lesznek. A jelenlegi törvényi szabályozás a vagyonnyilatkozat-tétel kiterjesztését a városi intézmény-vezetőkre kötelezően nem teszi lehetővé, ezért megkérjük őket, hogy önkéntes alapon tegyenek nyilatkozatot. A rendeletetet 2022. januárjában fogjuk módosítani, addig is a polgármester vagyonnyilatkozatai elérhetők a honlapon.

K.P. viszontválasza:

A polgármester hosszú ideje önkormányzati képviselő volt a választások előtt. Tudnia kellett volna, hogy a városi intézményvezetők nem kötelezhetők vagyonnyilatkozat tételre. Tehát az Ábrányi tervben nem mondtak igazat. A válaszából arra következtetek, hogy 27 hónapja a képviselők, az alpolgármesterek és a polgármester visszamenőleges vagyonnyilatkozatai nem kerültek feltöltésre sehová! Ha 27 hónap után állnának neki rendeletet megfogalmazni,akkor miért ígérték a választásokon, rövid távú programpontként? Ezt sem sikerült megoldani 27 hónap alatt. Elfogadhatatlan válasz!


Köszönjük a beküldött információkat és értékeléseket, viszontválaszokat és akinek van további reakciója a közmeghallgatásra vonatkozóan, szívesen fogadjuk és közzétesszük azt honlapunkon!