Olvasónktól kaptunk levelet, melyben kérte, hogy hívjuk fel olvasóink figyelmét arra, hogy november 24-én este hat órakor végre 2 év után közmeghallgatás lesz a polgármesteri hivatalban, ahol bárki felteheti kérdéseit vagy elmondhatja észrevételeit a város képviselő-testületének és a polgármesternek. (https://szentendre.hu/kozmeghallgatas-november-24-en/)

Egyúttal elküldte nekünk rövid értékelését az önkormányzat elmúlt 2 évének teljesítményéről. Az értékelését az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program (https://issuu.com/tesz/docs/tesz_abranyi_emil_program_2019-2024) alapján végezte el táblázatos formában, amely program a polgármester és csapatának volt a választási programja, azaz gyakorlatilag a választási ígéretek, amelynek teljesítésére kért és kapott felhatalmazást Fülöp Zsolt 2019-ben. Mivel a polgármesteri ciklus még javában folyamatban van, az 5 évből 2 telt el (40%!), így egyelőre csak a rövid távú vállalásokat vette górcső alá az elemzésében, mondván, ha más nem, ezek teljesítése már elvárható lenne.

Csalódottságának adott hangot az ígéretek és a tapasztalható eredmények közötti tátongó szakadék miatt és egy százalékos értékben igyekezett kifejezni értékelését az eddigi teljesítményről.

Szubjektív értékelése alapján a polgármester teljesítménye eddig az alább majd látható százalékos értékelései átlagolásával:

6,08%

De értékelését bárki más is elküldheti nekünk a cikk alján látható módokon!

Az elemzésben témakörönként a következő rövid távú intézkedéseket vagy rövid távon is megkezdhető intézkedéseket, illetve azok hiányát vette számításba az olvasó:

Lehessen Szentendrén közlekedni!

11-es út, közösségi közlekedés

Polgármesteri választási ígéretek – programTeljesülésOlvasói értékelés
28.Helyi közlekedésfejlesztési programot indítunk, komplex közlekedési hálózatban gondolkodunk. Olyan úthálózatban, amely valamennyi közlekedőt figyelembe vesz – egészséges és fogyatékossággal élő gyalogost, egyéni és közösségi járművet használót.0%
29.A belváros teljes közlekedését és közlekedésbiztonságát újragondoljuk, egyeztetve a belvárosi lakosokkal: az intézményeink nagy része a belvárosban van, autós megközelítésük rengeteg plusz környezeti terhet jelent a jelenlegi ésszerűtlen forgalomszervezés.10%Teljes újragondolás nem történt, a közlekedési rend néhány apró beavatkozástól eltekintve a régi, megszokott.
30.Átgondoljuk a városon belüli közösségi közlekedést. Sűrűbb járatokra van szükség, esőbeállókkal, buszöblökkel, kiépített és megvilágított, védett gyalogos megközelítési útvonalakkal/járdákkal. A szentendrei közoktatásban tanulók és dolgozók számára ingyenessé tesszük a tömegközlekedést.0%
31.A 11-es főút forgalmából fakadó terhelést enyhíteni kell. Ennek elemeit szakértők bevonásával dolgozzuk ki. Készek vagyunk szokatlan, innovatív megoldások bevezetésére is annak érdekében, hogy 11-es út terhelését csökkenteni tudjuk, pl. változtatható irányú forgalmi sávok (RLS) alkalmazása adott útszakaszon csúcsidős forgalom és nagyszabású események forgalmának szabályozására (www.bit.ly/rls)5%A 11-es út forgalmi elemzése elkészült, de semmi változást, semmi innovációt nem eszközölt a város.
A kormány közben megtervezte a teljes főút felújítását és hamarosan megkezdi a kivitelezést.
32.Városi elektromos kisbuszokat állítunk be, melyek segítenek a városi közintézmények megközelítésében. Ezek általános menetrenddel és egyedi hívással is működhetnek.0%
33.Végiggondolunk és kidolgozunk egy városi iskolabusz rendszert.0%Gondolati szinten sem…
34.A megépülő új skanzeni tájegység tovább növeli a Skanzen már így is évi 250 ezres látogatószámát. A látogatók döntő többsége közúton közelíti meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot. Halaszthatatlan feladat megoldani a Skanzen biztonságos gyalogos és kerékpáros megközelítését.0%Sem.
35.Újragondoljuk a gyalogos közlekedési hálózatot, és megszüntetjük a folytonossági, valamint a közlekedésbiztonsági hiányosságokat. Maradéktalanul betartjuk az akadálymentesítésre vonatkozó kötelezettségeket. Az akadálymentesítés egyaránt fontos a kerekesszékesek, a kismamák, idős vagy betegséggel küzdő polgáraink számára is. A városi fejlesztések tervezésébe rehabilitációs mérnököket és szakértőket vonunk be. (www.bit.ly/rehabmernokok)0%Szakértő sem.
36.Kezdeményezzük az összes érintett fél (rendőrség, iskolák, szülők és bizonyos esetben diákok, Magyar Közút) részvételével a városi iskolák környékén reggelente uralkodó közlekedési káosz csökkentését célzó közös gondolkodást. A közösen meghozott döntéseket maradéktalanul végrehajtjuk.10%Érdemi változás nem történt, néhány apró intézkedéstől eltekintve.

Szentendre megtelt

Területhasználat, infrastruktúra, a város növekedése, építési szabályzata

Polgármesteri választási ígéretek – programTeljesülésOlvasói értékelés
42.Mivel Szentendre infrastruktúrája nem tartott lépést az elmúlt évtizedek lakosságszám-növekedésével, ezért lassítani szükséges a lakosságszám-növekedést, ameddig az infrastruktúrát nem újítjuk fel és bővítjük.30%Változtatási tilalom lépett életbe. Ez azonban ideiglenes intézkedés. De új szabályozás 2 év alatt sem készült el.
43.Az elöregedett városi infrastruktúra (kiemelten a víz- és csatornahálózat) ütemezett korszerűsítésébe fogunk, programot dolgozunk ki, és az egyesített (csapadék- és szennyvíz-) csatornahálózat megkezdett szétválasztását is erőteljesebb tempóban folytatjuk.30%Az öröklött projektet és pályázati forrásból a belvárosi beruházás elkészült a város kiemelt önerővállalásával. Ezen felül program nem készült, terv sem a következő lépésekre.
44.Azonnali intézkedéseket teszünk, hogy a Dunába ne ömöljön többé szennyvíz a Postás strand felett.0%Nem történt meg.
45.Új, külön eljárásrendet dolgozunk ki a városrészekre, melynek célja, hogy az egyes városrészekben csak annak a történetével, kultúrájával, hagyományaival, hangulatával és épített környezetével összeegyeztethető épületek épülhessenek. A jelenlegi arculati kézikönyvet kibővítve eljárásrenddé fejlesztjük.0%Nem történt meg.
46.A városképet markánsan meghatározó közterületek arculatát és a zöldterületeket példamutató módon szabályozzuk. A városrészi eljárás keretén belül az egyes utcákra is hozunk zöldterületi szabályozást. Szentendre arculatának ápolása önkormányzati feladat, amiben az önkormányzatnak példamutatóan kell élenjárnia.0%Nem történt meg. Sok fa lett kivágva közterületen.
47.A városrészi eljáráson keresztül az önkormányzat menedzseli az építkezési folyamatokat, nem pedig elszenvedőként, passzívan szemléljük, hogy mi történik körülöttünk.0%
48.A rendezési tervben a megfelelő főépítészi eszközökkel megállítjuk az elszabadult iker- és társasház építési folyamatot. Általánossá vált, hogy a korábbi kisvárosias jellegű telken (illetve az üdülőterületeken) lévő házat az építtető/befektető lebontja, és helyére 2 vagy 4 lakást húz fel. A rendezési tervben a trükközésre lehetőséget adó szabályozásokat (zöldfelületi mutatók, garázsbeállók beszámítása stb.) megszüntetjük. Az eddig meg nem valósult lakóparki beruházások helyszíneit a szerkezeti terven felülvizsgáljuk (Lakópark Stop), ebben mintául szolgálnak más városok korábbi, hasonló döntései (Gyömrő, Szeged, Vác, Budaörs stb.)30%Változtatási tilalom lépett életbe. Ez azonban ideiglenes intézkedés. De új szabályozás 2 év alatt sem készült el.
49.A beruházókkal minden esetben „településfejlesztési szerződést” kötünk, ami egyértelműen tartalmazza a terheléssel járó kompenzációt. E mellett a beruházók aránytalan úthasználatát (amikor például frissen elkészült utcába passzívan szemléljük, hogy mi történik hajtanak be a 30 tonnás mixerek) településfejlesztési hozzájáruláshoz kötjük. Az így befolyt összegek egy külön útalapba kerülnek.0%Minderről szó sincs.
50.Párbeszédet kezdeményezünk a város külterületén tulajdonnal rendelkező szentendreiekkel annak érdekében, hogy a város hosszútávú fejlődéséhez illeszkedő szabályozást alakítsunk ki.0%Nem kezdődött el.

Gyarapodó Szentendre

Gazdaságfejlesztés és fejlesztéspolitika

Polgármesteri választási ígéretek – programTeljesülésOlvasói értékelés
86.Sávos helyi adókedvezményeket dolgozunk ki annak érdekében, hogy magas hozzáadott értéket előállító vállalkozások települjenek városunkba.0%Nem került kidolgozásra.
87.Kidolgozzuk a Pap-sziget rekreációs célú használatának koncepcióját.0%Nem került kidolgozásra.
88.Kihasználjuk a Duna közelségét: támogatjuk azon tevékenységeket és vállalkozásokat, amelyek a vízi sportokra és a szabadidő komplex eltöltésére építenek.0%Nem történt ilyen kezdeményezés.
89.Kiemelt figyelmet fordítunk a rekreációs- szabadidős, erdei turizmusra építő vállalkozásokra, kiaknázva Szentendre adottságait. Olyan jogi, intézményi környezetet alakítunk ki, amely segíti az erdei táborok, turistaszállók, pihenőpontok, lovardák, tanösvények és lombkorona ösvények létesítését és működtetését.0%Nem történt ilyen.
90.Ösztönözzük a kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastrukturális beruházásokat.0%Sem.
91.Újratervezzük a volt Park Tábor területét, és felélesztjük az eltűnt patak ösvényének rendszerét.0%.
92.Gyerekbaráttá formáljuk Szentendrét: járdákat építünk, figyelünk útjaink állapotára, biztonságos tereket alakítunk ki. Szentendre valóban járható lesz babakocsival, kerekesszékkel, „gyermekjárművekkel”.0%.
93.A kulturális turizmus fejlődéséhez hiányzik a megfelelő mennyiségű hotelkapacitás, ezért ösztönözzük az ilyen jellegű beruházásokat.0%.
94.Aktívan segítjük a több évtizede megfeneklett NEREK-ügy megoldását: célhoz kötött törvény megalkotását kell elérnünk, és új jogi helyzetet teremtve kármentesítés is kell. Ezt a folyamatot az új városvezetésnek aktívan katalizálnia kell, kezdeményezőként és megoldást hozó szereplőként fogunk fellépni.0%.
95.A gazdaságfejlesztést nem lehet csak szentendrei ügyként kezelni, mert ami például Pomázon iparterület, az adott esetben kihat a szentendrei lakóterületekre, ezért a térségi együttműködésnek Pomázig, Budakalászig, sőt a III. kerületig kell érnie.0%.

Legyen Szentendre „zöld”!

Klímavédelem és környezetvédelem

Polgármesteri választási ígéretek – programTeljesülésOlvasói értékelés
103.Fakataszteri felmérés, valamint faültetési és gazdálkodási koncepció (melyben évekre előre látjuk, hogy hol fognak 5-10-15 éven belül elöregedni a fák, és időben kell mellé ültetni csemetét); tervszerű és gondos kezelés (locsolás min. 3 évig)15%Kataszterről nem lehetett hallani, a sok kivágott fa mellett ültetésekre is sor került.
104.Fasorok, parkok, zöldtetők és zöldfalak kialakítása – nagyszabású faültetési program (gyümölcsfák is); a faültetési programba aktívan bevonjuk a szentendreieket.0%Nincs nagyszabású program.
105.Zöldfelületi kataszter, amely pontosan, naprakész adatokat nyújt a város területén megtalálható összes zöldfelület helyéről és minőségéről.0%Nem készült el.
106.Zöldterületek megtartása, fejlesztése – ezek segítenek az élhetőbb mikroklíma kialakításában.0%Nincs érdemi változás.
107.Élen járunk a minőségi zöldfelületek kialakításában, mert így fog igazán működni az önkormányzat által előírt szabályrendszer betartatása is.0%A váratlan lakótelepi fakivágás nem épp példamutató.
108.Monitoring rendszert építünk ki: levegő-, zaj-, pollenszennyezés- és hőmérsékletmérés. A város fő gyűjtőútjainak éppen aktuális forgalmi helyzetét nyomon követhetővé tesszük.0%Nem történt meg.
109.Közép- és hosszútávú helyi klímastratégiát, és az abból fakadó alkalmazkodási stratégiát dolgozunk ki.50%Botrányos lemásolt klímastratégia után elkészült egy klímastratégia, további lépés nem történt.
110.Folytatjuk a komposztálási programot, tovább fejlesztjük és kiterjesztjük a városi közintézményekre is. Ezzel párhuzamosan felülvizsgáljuk a városi hulladékkezelési koncepciót, a szelektív-, a zöldhulladék és a lomtalanítás rendszerét is. Fenntartjuk és segítjük az ezzel kapcsolatos civil akciókat.20%Az évtizedes komposztálási programot nem állította le a város, más lépés nem történt.
111.Előtérbe helyezzük a környezeti nevelést, segítjük a pedagógusokat abban, hogy a környezeti nevelés során kézzelfogható élményt tudjanak nyújtani a szentendrei diákok számára.20%Komposztálókat kaptak az intézmények.
112.Szakmai csatornákat kiépítve csatlakozunk a Klímabarát Települések Szövetségéhez.50%A csatlakozásról döntés született, viszont a Szövetség honlapján ennek nincs nyoma és az együttműködésnek sem.
113.Bevezetjük a máshol már bizonyított biológiai szúnyoggyérítést a légi kémiai szúnyoggyérítés helyett.10%Az állam végzi szúnyoggyérítést. Viszont végeztek biológiai tesztgyérítést.
114.Az új építésű házaknál előírjuk az esővízgyűjtő ciszternák építését, és ösztönözzük a házi szennyvíztisztító kisberendezések és kislétesítmények telepítését, használatát.0%Nem történt ilyen.
115.Rehabilitáljuk, fenntartjuk, gondozzuk, és fenntartható módon használjuk a szentendrei természetes élőhelyeket. Fontos gyepként fenntartani a gyepterületeket, védeni a vizes élőhelyeket, ösztönözni a természetes0%Nem történt ilyen.
116.Tisztább levegőért dolgozunk: a lakossági fűtéskorszerűsítést tájékoztatással, menedzseléssel és folyamatos információnyújtással segítjük, valamint tevékenyen segítünk az ilyen jellegű lakossági pályázatok beadásában.0%Nem történt ilyen.
117.Vízmegtartás, vízhasznosítás, vízlassítás: az áteresztő szilárd burkolatok építését preferáljuk és százalékosan korlátozzuk a kertes családi házas övezetekben a teljesen zárt – nem vízáteresztő – térburkolások mértékét, így a lejjebb fekvő területeken kevesebb víz áll meg vagy okoz eróziót.0%Nem történt ilyen.
118.A már meglévő lakóparkok esetében – ahol szükséges és lehetséges – bátorítani fogjuk a különböző talaj- és falfelületek zöldnövényzettel történő betelepítését, borítását.0%Nem történt ilyen.
119.A városi beruházások során a víz- és légáteresztő burkolatokat preferáljuk.0%Nem preferálják.
120.Ivókutakat és -csapokat telepítünk, melyeket naprakész térképen is jelölünk.0%Nem telepítenek, nem jelölnek.

Mindez szubjektív értékítélet, bár nagy bátorsággal kijelenthető az ígéreteket olvasva, hogy nagy előrelépés ezeken a területeken valóban nem történt.

Mindenesetre várjuk az Önök értékelését vagy véleményét, kiegészítését a felvetett értékeléshez vagy ha nem ért ezzel egyet, szívesen megjelentetjük az ezzel vitatkozó álláspontokat is a lenti hozzászólási lehetőségnél!

Ha pedig szeretne feliratkozni hírlevelünkre, itt tudja megtenni: