Mi, a SZEKE Klub tagjai, az egyik legnagyobb szentendrei nemzeti konzervatív értékközösség tagjaiként, elkötelezettek vagyunk kultúránk, hagyományaink megőrzése mellett, egyszersmind nemzeti szuverenitásunk és a valódi demokrácia értékei mellett. Ezért járunk össze időről-időre, formáljuk közösségünket, környezetünket és vitatjuk meg a világunk kérdéseit. Jelenünk legnagyobb problémáját okozó migrációs kérdés kapcsán egyértelmű az állásfoglalásunk:

Elhibázottnak tartjuk az eddigi brüsszeli migrációs politikát! Ezen bevándorlóknak, azon országoknak, ahonnan a bevándorlók útnak indulnak és Európának nem jelent semmilyen megoldást a bevándorlók kontrolálatlan behívása, pláne erőszakos és kötelező országonkénti betelepítésük. Magyarországot nem illeti a kioktatás, mert történelmünk során számos alkalommal bizonyságot tettünk már nyitottságunkról, az elesettek támogatásáról, és ha kellett önfeláldozásunkról. Viszont nem tűrjük, hogy a beleegyezésünk nélkül bárki betelepítsen hozzánk bevándorlókat és különösen nem tűrjük, hogy bárki beavatkozzon önrendelkezésünkbe!

Ezért október 2-án részt veszünk a népszavazáson és NEM-mel szavazunk a kényszer-betelepítésre!

Bíztatunk mindenkit, hogy emelkedjen felül pártos megosztottságunkon és belpolitikai hovatartozástól függetlenül, együtt védjük meg országunkat és jövőnket, jöjjön el mindenki a népszavazásra és mondja el véleményét!

A betelepítés helyessége mellet érvelő brüsszeli és az azt leutánzó politika érvelése szerint szükségünk van a bevándorlókra, mint munkaerőre. Mi azonban azt gondoljuk, sokkal inkább kellene az európai munkanélküliekre költeni a pénzt, hogy ők helyezkedjenek el a munka világába! Bőven van tartalék a 21 millió fős európai munkanélküli rétegben. De ha veszélybe is kerülhet az áhított versenyképesség és további gazdasági növekedés, akkor sem érdemes érte feláldozni szuverenitásunkat és jövőnket, közös biztonságunkat, mert annyit nem ér a növekedés eszméje. Továbbá humanitárius és keresztényi kötelezettségről papolnak nekünk, holott sokkal inkább kötelezettségünk a világban dúló igazságtalanságok ellen küzdeni, minthogy magunkhoz hívni szerencsétlenek millióit, hogy rendre alacsonyabb rendű munkákat végezzenek nekünk. Ebből fakadnak azok a konfliktusok, melyek Nyugat-Európában már mindennaposak, ugyanis végzetes keverék keletkezik abból, ha a származási és vallási megkülönböztetettség szociális és gazdasági elnyomottság érzésével vegyül. Ez vezet a felgyújtott autókhoz és veszélyes gettók kialakulásához. Ezt mi nem akarjuk Magyarországon!

Helyesnek azt tartjuk, ha a világban dúló igazságtalanság ellen küzdünk, hogy olyan világot teremtsünk, melyben nem csak egyes szerencsés kontinenseken lehet korunkhoz méltó módon élni, hanem minden ország számára megadatik az előrelépés lehetősége. Kizsákmányolás helyett végre a valódi együttműködést kellene a világpolitika zászlajára tűzni. Európa országain belül pedig szintén a társadalmi igazságtalansággal kapcsolatban van tennivalónk, a mindenen átgázoló erő-kapitalizmus helyett igazságos Európát kell alkotni.

Megváltoztatni nem hazánkat és gondolkodásunkat, hanem az elhibázott világ- és brüsszeli politikát kell! Elköltöztetni nem az emberek millióit kell, hanem a téves ideológiáknak kell ajtót mutatni!

Menjünk el mind, mi szentendreiek az október 2-ai népszavazásra, mondjunk NEM-et a kényszer-betelepítésre és az e mögött álló politikára, hogy új lapot nyithassunk!