A SZEKE Közösség az idei Húsvét alkalmából is szervezett karitatív akciót, melynek keretén belül a helyi piac termelőitől, kereskedőitől és számtalan magánszemélytől kapott számos adományt, felajánlást. Az adományok nagy része tartós élelmiszer, kisebb része pénzbeli felajánlás formájában öltött testet, melyből közel 30 család számára sikerült az ünnepeket kicsit szebbé és könnyebbé, illetve ezen családok ünnepi asztalait kicsit gazdagabbá tenni. Az adományokat részben a szervezőcsapat tagjai, Petricskó Zoltán és Török Balázs szállították ki személyesen, részben pedig a szentendrei karitász tagjai vezetőjükkel, Kivés Zoltánnal juttatták el más adományokkal együtt a rászorultaknak. Számos más karitatív kezdeményezés is volt Húsvéthoz kapcsolódóan a városban, többek között a Jótékonysági Futás, részben a SZEKE Klub és Tolonics Gyula szervezésében, illetve a Kinizsi SE lebonyolításában, melyen szintén tartós élelmiszert gyűjtöttek a rászorultaknak a több mint 100 résztvevő felajánlásának köszönhetően.

A SZEKE szeretné minden támogatónak, közreműködőnek és tagjának megköszönni az ebben a tevékenységben nyújtott segítségét, mellyel sok rászoruló várostársunknak lehetett szebb Jézus feltámadásának ünnepe.