1484911_635147613213269_1453561129_nAz elmúlt napokban mind a Fő téri, mind az evangélikus templomnál lévő betlehemest is megrongálták ismeretlenek és meggyalázták az emlékhelyeket. A vandalizmus eme újabb megnyilvánulását is élesen elutasítja a SZEKE Közösség.

Az adventi időszakban az Alsó-Izbég téren álló feszületen függő korpuszt öntötték le ismeretlenek piros festékkel, ami szintén megrendítette a közösséget, hiszen majd évszázada hirdethette háborítatlanul a feszület eddig a békét és az örömhírt a járókelőknek. Akkor minderről nyilatkozatot is megjelentettünk és a helyi és országos televízión keresztül igyekeztünk a békétlen cselekedet elutasítására és a türelem és keresztény értékek melletti kiállásra felhívni a közvélemény figyelmét.

Most ezen újabb gyalázatos esemény ismét felborzolja szerintünk majd minden ember érzelmeit, hiszen elszomorító, hogy vannak olyan emberek, akiknek az okoz örömet vagy olyan érzések vannak bennük, amelyek arra sarkalják őket, hogy mások jó érzését, nyugalmát, hitét alattomosan eljárva megsértsék, megbántsák. Mindezt Szentendrén, ahol évszázadok óta sok nép, sok vallás és sokfajta gondolkodású ember él békében egymás mellett. Persze biztosak vagyunk abban, hogy a békés együttélést ezen szigetszerű cselekedetek nem tudják veszélyeztetni, de beárnyékolják mindennapjainkat. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy ezt a fajta magatartást vessük el magunktól és valódi és mélyen gyökerező értékeink mellett tegyünk hitet saját cselekedeteinkkel, álljunk ki a tisztesség, a türelem, a szeretet, az elfogadás és a megbecsülés erényeiért!

Kérjük a rendőrséget és a közterület-felügyeletet, hogy a térfigyelő-kamerák felvételei alapján tegyenek meg mindent a tettesek felelősségre vonásáért! Aki bármely használható információval rendelkezik az esetekről, kérjük jelentkezzen! Bővebb információ és Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész írása a történtekről itt:

Akit a Szentendre belvárosában sétálók néhány napja még kisdedként láttak gondosan bepólyálva édesanyjának, Máriának ölelésében, térdüket meghajtó királyokkal körülvéve, jámbor jószágok társaságában, az a kisded most mezítelen megtöretett testű torzóként fekszik a kivilágított jászol ridegében.

Karácsony utáni vasárnap (Szent család vasárnap), 2013. december 29-re virradó hajnalra brutalitás áldozata lett a szentendrei evangélikus templom oldalához állított nagy betlehemes több figurája. A széttört, karácsony estét idéző jelenet figurái szilánkokra törve, látványosan leköpve hevertek szanaszét. A meggyalázott újszülött feje és egyik keze eltávolodott az apró testtől, oldalán és másik kezén lyuk tátongott, Mária törékeny alakja romokban hevert, a hódolatát kifejező két király immár fejetlenül döntik meg testüket a világ Megváltója felé, az ökör felismerhetetlen lett. Az ütések nyomai megrázóak és felkavaróak voltak.

A Bibliát olvasók emlékezetében rögvest felidéződik a 22. messiási zsoltár néhány meghökkentő mondata: „Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a bánsági bivalyok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak csonjaim. Szívem, mint a viasz megolvadt bensőmben. … mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. … Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek.” (Zsolt 22, 13-19)

Igen, mindez azért, hogy a mi történetünk elkezdődhessen, hogy a Betlehemben született Isten fia meghaljon a világ bűnéért, aki közben utolsó óráiban azokért imádkozik, akik ezt teszik vele, ahogyan azt a Lukács írása szerinti evangéliumban olvassuk: „Jézus pedig így könyörgött: Bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek. Aztán sorsvetéssel osztoztak ruháin.” Lk 24,23

De ilyen korán? – tehetjük fel a kérdést Szentendrén. Alig, hogy megszületett, máris elvétetik? Még meg sem melegedett helye ebben a világban, máris összetöretik? A kétezer éves pillanatkép épphogy csak prédikálni kezdett az evangélikus templom előtt sétálók tömegének, az utca emberének éppúgy, mint az istentiszteletre érkező gyülekezetnek, de valakinek máris útban volt Jézus. Hát ilyen könnyű lenne őt eltenni láb alól?

Annak idején Jézus születése után alig néhány nappal angyal jelent meg Józsefnek álmában, aki ezt mondta: “Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket.” (Mt 2,13).

A kisded most nem menekül. Nem menekítjük. Az őrző-védő szolgálat, a security, a térfigyelő kamera nem segít. A rendőrség által hivatalból felajánlott áldozatvédelmi tájékoztatást nem kértünk. Az áldozat Krisztus. Kiállunk mellette, de ő akkor sem szorul védelemre. A szentendrei evangélikusok szívében ott él hatalmas és erős Istenként, a világ Uraként, aki győzedelmeskedett a bűn, a gonoszság, az ördög felett még akkor is, ha az itt lakóként naponként szembesülünk az erőszakos cselekmény emlékével.

Jézustól egyetlen fegyvert kaptunk kezünkbe ezek ellen: a szeretet erejét. Forgassuk jól amit kezünkbe adott és Pál apostol szavait idézgessük egymásnak, amikor olykor mi is felháborodunk és indulat fogna el minket: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.” (Rm 12,21) 

A SZEKE Közösség nevében: Török Balázs