A szentendrei önkormányzat kifejezi szolidaritását a székelyföldi magyarság felé az önazonosságának megőrzéséért, a nemzeti és történelmi jelképeik használatáért és az autonómiáért folytatott küzdelmeiben.

A képviselő-testület február 14-i ülésén ennek jelképeként teljes egyetértésben eldöntötte, hogy ünnepélyes keretek között kitűzi a székely zászlót a szentendrei Városháza homlokzatára és egészen addig kívánja szolidaritása jeleként kitűzve tartani, amíg a székelyföldi magyarság szimbólumhasználatában folytatott vita megnyugtatóan nem rendeződik és nem fogják garantálni a székelyföldi településeknek, hogy a székely zászlót hivatalosan is településeiken kitűzhessék.

A képviselő-testület úgy érzi, hogy e kiállás mind székelyföldi testvérvárosa, Kézdivásárhellyel szemben kötelessége, valamint a csúfos 2004-es népszavazás okozta sebek és a népszavazáson részt vevő állampolgárok szívében azóta is meglévő szégyenérzet enyhítése miatt is kötelessége.

Szentendre hitet tesz a számos nemzetközi okmányban, így az Európai Unió alapdokumentumaiban is rögzítésre került, valamint a józan európai gondolkodás által megkövetelt kikezdhetetlen alapelv mellett, miszerint minden nemzetiségnek joga saját nyelvét, kulturális önazonosságát, hagyományait őrizni, ápolni és önrendelkezését a mivoltát és létét érintő kérdésekben gyakorolni. Ezen elv elfogadását és érvényesítését megköveteli minden környező és európai államhatalomtól, ahogy Szentendre maga is nagy energiákat fordít a többnemzetiségű múlttal rendelkező városban a helyi nemzetiségek hagyományainak megőrzéséért, közösségeik erősítéséért, e nemzetiségek anyaországaival való minél szorosabb együttműködéséért. E régi és ma is élő hagyományaira a város közössége büszke és önazonossága részének tekinti.

A város a székely lobogót ünnepélyes keretek között 2013. február 17-én, vasárnap a déli mise után, 12.20 órakor tűzi ki a Városháza erkélyén. A negyedórásra tervezett ceremónia keretében Borsódy László trombitaművész kíséretében együtt elénekeljük a Himnuszt és a Székely Himnuszt és rövid beszédet hallgatunk meg.

Szeretettel hívjuk minden honfitársunkat, hogy kiállásával innen, Szentendréről erősítse székely nemzettársainkat önazonosságukért vívott küzdelmeikben, mindennapjaiban!